VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

Las Minas 2012

Las Minas 2012

Las Minas 2012

2012-08-27 17:46

ST. PETER'S SCHOOL OF DETECTIVES

ELS PERSONATGES

 • Inspector Gadget: És el director de l’escola, i la persona que ens donarà la benvinguda, també será l’enllaç per als dies que per algún motiu es perda l’ambientació. Després d’apareixer el Dr. Gang , dels assesinats i de la desparació de la seua neboda Sophie, es posa més nerviós, finalmente resulta ser el culpable de tot l’ocorregur en l’escola.
 • Educadors: Els educadors, no farem de professors si no de tutors de cadascún dels equips del campament, a més la Cap de campament será la Cap d’estudis, així com el personal de cuina que será el que és, personal de cuina.
 • Scooby Doo: El famós gos será el mestre del dia de l’olfacte (dia 2) junt amb la seua acompanyant Velma, durant el dia ens ensenyarà totes les coses relacionades amb l’olfacte per a ser un bon detectiu. El seu cos pareix mort el dia 8 per la nit.
 • Velma:  La xica acompanyat de Scooby Doo durant el dia del sentit de l’olfacte. Apareix al cluedo del dia 8 junt al cadáver de Scooby Doo. 
 • Sophie: Es la neboda de l’inspector Gadget, que sempre l’acompanya en totes les aventures. Esta a l’escola com a judant de son tio. Durant la nit de cloenda del curs el dia 6, en que ella  es la protagonista portant la vetlada desapareix misteriosament. 
 • Franky: És el majordom de l’escola, a banda de que parla poc, és molt bobot, amb una risa molt caracterítica. Durant el campament cuant ens enterem que el Dr. Gang no és el sopechos, dubtem d’ell i l’acusem com a responsable de tot l’ocorregut fins que ens adonem de que és completament innocent i manipulat per l’inspector Gadget. 
 • Dr. Gang: No es un personatge en sí, si no una projecció, que apareix d’ell en algunes activitats. Amb el crim del segon dia és el gran culpable, ja que es el gran adversari de l’Inspector Gadget, cosa que els educadors intetem reafirmar amb proves, fins que ens adonem de que ell no te res a vore amb els assesinats.  
 • Mortadelo i Filemón: Els grans agents de la T.I.A. serán els encarregats d’intentar resoldre el cas de l’assesinat de Ace Aventura i d’ensenyar-nos l’assignatura del TACTE. Els dos ben coneguts per tot no paren de fern animalades entre ells, sense aclarar-se molt be. Tornen a apreixer el dia 10 amb motiu del jui a Franky. 
 • Inspector Closeau: Es el famós inspector que sempre va en búsqueda de la pantera Rosa. És l’encarregat de ensenyar-nos l’assignatura del sentit de l’oïda, encara que ell ens diu que per a ell açó no és important, si no que només vol trovar la pantera per anar-sen a casa. 
 • Sherlock Holmes: El famós detectiu, és el profesor encarregat de supervisar tots els sentits que hem aprés. A més será altre dels protagonistes que apareixerà durant el campament per a poder resoldre el cas dels assesiants i la desaparció de Sophie, ja que com ve ell diu “no hi ha que fiar-se de ningú”

DIA 1: St. Peter’s School of Detectives

El director es presenta al campament i ens diu que hem arribat al S.P.S.D. (Sant Peter’s school of detectives). Amés, ens presenta el mateix director a un dels seus fiels ajudants. Esta és la cap d’estudis AÏDA i als tutors de cadascún dels equips, els educadors.

Abans de la reunió d’equips, es fará l’entrega dels papers i circulars d’inscripció per entrar a formar part de l’escola de detectius i cada xiquet en el seu respectiu grup haurà de reomplir una instancia.


El director ens diu que estem tots accepats, però hem de conseguir el carnet, doncs s’ha fet un embolic, i se li han barrejat. Al final del joc aconseguim tots els carnets i ens dona per segona volta la benvinguda. Aquestos carnets a banda de contindre les dades personals i una fotografía, tindran 6 caselles que representen les 6 assignatures de l’escola (oïda, vista, tacte, gust, olfacte i l’aprovat final)

DIA 2: Scooby Doo i el sentit de l’olfacte

Apareix la cap d’estudis que ens presenta a Scooby Doo, doncs ja hem entrat en l’escola de detectius i començen les assignatures. La 1º es el OLFACTE  amb Scooby Doo i Velma. Cluedo introductori a l’aventura (1º crim) Apareix la marca en terra de la mort d’un profesor de l’escola (Ace Ventura).

En el joc: Intentem trovar pistes de com a mort i qui ha sigut el culpable (cluedo sobre l’escena del crim). Els personatges que han d’apareixer precís son: Inspector Gadget, Scooby Doo, Velma, Sophie, Franky (majordom de l’escola) La cap d’estudis, 1 cuinera, la resta son els tutors (educadors)

Depres del joc: En el rogle, abans de l’oració, apareix inesperadament una projecció d’un video en el que apareix el Dr. Gang i ens diu que un a un ens farà desapareixer a tots, que vol fer desapareixer l’escola de detectius i que va en contra de l’inspector Gadget. Per aixo ens pensem que és ell el que ha matat al profesor de l’escola i tendim a pensar que el Dr. Gang es el mal. A més,  els professors i els tutos heu incentiven. Acunyem la priemra assignatura de l’escola al carnet dels alumnes.

DIA 3: La T.I.A. del tacte

Apareix l’inspector Gatget amb Mortadelo i Filemon i ens diu que tenim els millors inspectors de la T.I.A. per a resoldre aquest cas. Despres d’aquesta presentació Mortadelo i Filemón ens ensenyen la 2ª asignatura de TACTE, amb unes olimpiades tactils¡¡¡¡ per tal de formar-nos com a detectius i estar preparats per a poder resoldre el cas de l’assesinat.

Per la vesprada continuen les olimpiades que havien començat pel matí, amb Mortadelo i Filemón

Després de finalitzar amb les olimpiades, per la nit, en el joc, es procedix a cunyar el carnet dels xiquets. A més, Mortadelo i Filemón ens feliciten perque hem aconseguit superar la 2ªassignatura de l’escola de detectius.

DIA 4: Closeau i la Pantera Rosa

Nou día, nova asignatura. Hui toca l’OÏDA amb l’inspector clouseau, el qual esta mes preocupat en trobar a la pantera rosa que en ensenyar-nos la seua asignatura. Durant tot el matí i la vesprada fem jocs per tal de saber més sobre aquest sentit.Per la nit, l’objectiu es ajudar a l’inpector a trobar a la pantera rosa, ja que durant tot el dia, heu ha intentat però no ha tingut éxit. Finalment NO TROBEM A LA PANTERA ROSA i l’inpector ens dona les gracies per ajudar-lo encara que no ha aconseguit el que més volia.

DIA 5:  El gust de l’Inspector Gadget

Aquest día es un dia de TRANQUILITAT ABSOLUTA. Es el dia del GUST amb l’iinpector gatget. Este, ens diu que hi ha que reflexionar i pensar en totes aquelles coses que ens han ocorregut al llarg de la nostra estada en l’escola. Per tant realitzarem una preparació de l’eucaristia dels 5 sentits.

Per la vesprada, cada grup fa una marxa xicoteta, per tal de unir-se més i tratar de recordar els fets que han passat. Es un moment molt bo per a fer grup i fer unió.

Es la NIT DE LES ESTRELLES, esta activitat es esencial per a agafar forçes i tirar endavant per a cumplir el nostre somni de ser detectius amb una oracio dels sentits. L’inpector gatget ens comenta que esta molt feliç en nosaltres, doncs hem aconseguit superar l’assignatura del GUST i a més ens hem relacionat, tranquilitzat i unit amb els demés.

DIA 6: Sherlock Holmes i la festa de graduació

Per el matí,  fem un taller  per a Sherlock Holmes, ja que ens quedem esperant-lo i no arriba i perque hem de tindre paciencia a que arribe el nou profesor. Per la vesprada l’inspector gatget convida a Sherlock Holmes a que done l’ultima asignatura del temari; la VISTA. Sherlock Holmes ens diu que la millor forma per a potenciar aquest sentit es mitjançant un rastreig d’orientació.

Despres del joc, SH ens diu que ja estem ensenyats en la VISTA i es per aixo, com em completat tots els sentits, l’Inspector Gatget ens convida a fer una CEREMONIA DE GRADUACIÓ i que te a la millor persona per a poder realizar-la, la seua neboda Sophie.

Festa de graduació –joc concurs amb música (2º crim): Es un joc concurs on tots van en màscares i per tant ningu veu la cara de ningu. El Inspector Gadget li encarrega la preparació de la festa a la seua neboda Sophie. Esta, es la que dura el joc i fara les presentacions.

Abans d’acabar la festa la cap d’estudis fa l’entrega de tots els carnets als respectius xiquets. Després de l’entrega de carnets es crida a Sophe per a fer el acomiadament de la festa, pero SOPHIE NO APAREIX, anem a buscar-la i ens adonem que l’han raptada.

De repent trobem una cadira on apareix roba rasgada de Sophie i petjades del gat del Dr Gang, i més coses que relacionaven la desaparició de Sophie amb el Dr Gang. De tota manera, no tenim altra opció que sospejar del Dr Gang, doncs tots anaven amb máscares i difrasats i no es podía reconeixer a ningú.

DIA 7: A la búsqueda de Sophie

SOPHIE (la neboda de l’inspector Gadget ha desaparegut)… Comença la marxa per a buscarla ¡¡¡¡. Els xiquets que asisteixen una semana son enviats a la base en Sueca per a investigar per ahí i els altres els major per una banda i la resta per altra començen amb la marxa per tal de trobar a Sophie. Apareix l’inpector Gadget i ens diu que per favor trobem a la seua neboda. En la marxa apareixen pistes i petjades del gat i pensem que la millor manera de trobar a Sophie es seguir ixes pistes.

Si sobra temps en la búsqueda de pistes, per la vesprada en el pobles s’acaben de buscar. No obstant, la vesprada es lliure on el monitors poden prepar millor el llum i so i poden fer la reunio de equips mes llarga, ja que ens quedem a dormir en el poble.

Per la nit ix l’inspector Gadget i ens diu que tenim que trovar a Sophie, doncs pensa que pot esta per el poble. Quant acabem el joc, no trobem cap pista fiable sobre Sophie i l’inspector ens diu que demà tenim que tornar a l’escola i continuar allí l’investigació.

DIA 8: El Dr. Gang

Apareix la CAP d’estudis i ens diu que tornem de marxa cap a l’escola intentant reflexionar sobre les pistes trobades al poble i la desaparició de Sophie.

Per la vesprada és realitzarà aquestes tasques per aquest ordre: piscina, dutxa per equips, feines de neteja, racó d’equip, temps lliure. On s’aprofitarà els educadors per a muntar el CLUEDO

Cluedo de Misteri: Durant el joc, apareix un video on el Dr Gang ens diu que ell no ha sigut el responsable ni dels crims ni de la desaparició de la neboda de l’inpector. Ens diu que sols esta en contra de l’inspector Gapget i mai faria algo així.

En el cluedo, intentem investigar qui son els posibles assesins. On ens adonem que ha aparegut mort Scooby Doo, on Velma plora desconsolada. Finalment després de l’investigació acusem a  FRANKY, el majordom de l’escola, com a posible assasí. Els personatges que están obligats apareixer el cluedo son: Video del Dr. Gang, l’inspector gadget, Scooby Doo (mort), Velma, Franky, Mortadelo, Filemón, Inspector Closeau, Sherlock Holmes, la resta tutors.

DIA 9:  La desaparició de Franky

Apareix l’inspector Gadget i ens informa de que Franky, el majordom, ha desaparegut de l’escola de detectius, per una senda, després d’acusar-lo. Per tant decidim anar en búsqueda de Franky , encara que finalment no el trobem.

Després de no trovar a Franky, la cap d’estudis i els tutors ens proposen exprimir totes les tecniques apresses del 5 sentits en un joc d’investigació per arreplegar les pistes necesaries per acusar a Franky.

Per la nit vegem la sombra de Franky i decidim anar a perseguirlo, finalment el trobem però no ens diu res (perque esta bobo) i diu que nomes parlara amb el director (l’inspector Gadget) que es qui el contracta.

DIA 10:  El dia del patró de l’escola

Al Bon dia apareix la CAP d’estudis i ens dieu que després de varios dies agotadors l’equip directiu de l’escola amb motiu del dia del patró ens dona el matí lliure als tutors i detectius per a descansar i reflexionar. Ací es on els més majors es reboten i ens diuen que no.. que ells volen seguir amb l’investigació i buscar les pistes abans de realitzar la declaració d’acusació a Franky que será per la vesprada. Així que com els tutors ja han agafat festa els majors seguirán amb l’investigació

Entre els majors portarán ells el juït contra Franky però resulta que com no s’aclarien molt perque estaven fent tonteries i que Franky està bobo no s’aclareix res i decidim acusar a Franky com a culpable, sense l’aprovació dels tutors, així i tot Franky no mos diu on està amagada Sophie.

Els majors després d’aconseguir resoldre el crim, acusant a Franky decideixen fer una festeta de celebració a l’espera que al dia següent els tutos i professors els donen l’enhorobona.

DIA 11: La poció mágica de Franki

Durant el final de la piscina apareix Holmes cabrejat per haver acusat a franky sense proves veridiques i  haver deixat que un grup d’adolescentes decidirá. Ens diu que Franky ha escapat de la celda i a més no no ha pogut fer-ho sol, si no que algú el deu haver ajudat. Ens diu que estem alerta perque a la vesprada vindra amb una pista que està a punt d’aconseguir

A la vesprada apareix Holmes amb un missatge cifrat i ens diu que per a saber la noticia l’hem de descifrar ja que ell no sap segur el que diu, per tant l’objectiu es descifrar-la. Finalment a la conclussió ens adonem que la pista ens diu que a la nit vindrà Franky amb una poció mágica i un sèquit d’amics cap a l’escola de detectius, però que no saben que volen de nosaltres. Per tant Holmes ens diu que es posarà en contacte amb Gadget i uns amics per a que ens ajuden.

Venen els Caçafantasmes i per el campament están Franky i tots els seus amics, ja que ha invocat una poció mágica. A la conclussió averigüem que Franky no és l’assassí i de que la poció mágica li l’ha donada el Dr. Gang perque deia que aicí averiguariem la veritat. Els caçafantasmeserán 4 els protagonistes, (2 educadors i 2 dels majors), han segut cridats per Sherlock Holmes per eliminar l’efecte de la poció mágica de Franki, atrapant el mal interior de cadascún dels personatges que pareixen, el que farán els cazafantasmes es anar en cadascún dels equips en que dividirem el campament. També agarfaran a la resta de majors com a col·laboradors ja que fará falta més ajuda per atrapar-los.Els personatges que ha de sortir son: Franky, l’home llop, la Momia, Fetido, Miercoles, Bettlejuice, Drácula, Fantasma, vampiresa, zombies

 

DIA 12:  Atrapem l’assesí

Apareix Gadget que ens diu que després d’averiguar que Franky no es l’assesí i de desfer el malefici de la poció mágica del Dr. Gang, ell i la CAP d’estudis ens diu que hem de demanar perdó per les nostres acusacions realitzant una Eucaritía.

Al vespre en el rotgle apareixen 6 tutors més Gadget. Es veu que l’eucaristía no ha sortit efecte i començen acusar-se uns als altres de no saber trovar les pistes, d’acusar als demés i de que peqrue no podein ser ells (tutors) els assesins. Així que per desmostrar les coartades de cadscún dels equips decidim fer un joc de retar, on deuen aconseguir coartades per a no ser acusats de sospitosos.

Apareix Sherlock Homles cabrejat, per que no s’esperava la reacció d’aquesta vesprada, acusant-nos els uns als altres de ser els sospitosos. Holmes, diu que ha contactat amb el Dr. Gang i ens ha reptat aun joc d’estrategia de pistes per averiguar qui és l’assesí, ja que ell afirma que no te res a vore. L’activitat será modificada per personatges del campament es a dir: L’Assesí será la bandera, el general será el detectiu, els soldats els policies, la momia el sanitarí, Drácula, l’home llop etc, els diferents rangos, etc.

Finalment un dels equips ha d’avariguar mitjançant el joc qui es l’assesí ja que el tindra eixa persona escrita a un sobre tancat. El nom que apareixerá será el de la momia. Decidim tots anara per la momia i la portem nugada a una cadira al rotgle. En aquest moment Holmes diu que no es la momia si no algú que está baix la disfressa, el desenmascará hi trobem el rostre de Gadget. Els tutors se l’hen porten per a interrogar-lo.

 

DIA 13: A la recerca final de Sophie

Apareix Holmes que ens diu que després d’interrogar a Gadget, ens ha dit que Sophie, es trova amagada al poble. Decidim baixar al poble per bucar-la i trovar les pistes de per que Gadget ha realizat tot l’ocorregut aquestos dies. Finalment decidim que com ja tenim a Gadget encarcelat l’important ara es trovar a Sophie , cosa que no la trobem fins la vesprada.

Durant l’estada al poble averiguem que Sophie es trova amagada pel bosc de tornada al campament, decicim seguir les pistes fins que la trobem a l’eixida del poble. Sophie ens diu que Gadget i el Dr. Gang son germans bessons i de que els dos son culpables de tot l’ocorregut, ja que ella es va saventar veguent a Gadget parlant amb Gang per la pantalla, encara que reconeix que son tio Gadget ha segut manipulat pel germá Gang. De camí de tornada averiguem totes les pistes que resumeixen el paper de Gadget i Gang en tot el misteri, com acusen primer a Gang, deprés a Franki, perque maten primer a Ace Aventura, fan desaperiexer a Sophie, per després matar a Scooby Doo.

Apareix Holmes que es proposa a que Gadget ens ajude a trovar al seu germà bessó Gang, ja que com els assesinats els ha realitzat Gang a ell només el podem culpar de la desaparició de Sophie i de complice. Aceptem i portem a Gadget que es trova molt arrepentit demanant disculpes, antetot a la seva neboda. Acepta ajudar-nos a trovar a Gang i nossaltres  a cambil i oferim rebaixar-li la pena de no anar a pressó, a cambi de 10 anys d’ajudes a la comunitat i d’abandonar l’escola. Gadget acepta i realitzem un Saltking per trovar a Gang. Finalment cuant estem apunt de trobar-lo i descobrir el seu rostre. Franky involuntariámennt (al ser bobo) el deixa escapar.

DIA 14: La festa de cloenda de l’escola

Al matí apareix Sophie donant-nos les gracies per a ver-la trovada, a més se sent molt trista perque no esperaba que son tio s’havera deixat manipular pel seu germá el Dr. Gang. La CAP, proposa que perque no fer-nos un regalet i donar-lo a la nit per així alegrar-la un poc.  A més ens diu que es molt dificl capturar a son tio roïn així que a la vegada també podem estar contents d’haver resolt el cas, encara que esperem que gang no torne a fer de les seues.

L’escola de detectius s’ha quedat sense director i degut a que nosaltres sols ens queden uns dies d’estada decidim que hi ha que hi haurá algú que porte alcapdavant l’escola. Decidim fer un joc per decidir qu ha de ser el director completant diferents curriculms de professors o persones que treballen a l’escola.

Per celebrar la fí de l’académia, de que hem resolt el cas i el nombrament de Holmes com a nou director decidim fer una festa final de cloenda, per despedir-nos i tornar a casa.

 

2012-08-27 17:43

LES IMATGES DEL CAMPAMENT

2012-08-16 19:27

LA CAP i EL SEU EQUIP

 • Cap de Campament: Aïda Ballester
 • Cap de Centre: Elies Martínez
 • Consiliari: D. Vicent Agustí

Equips

 • Querubins xiques: Ana Soler / Irene Pérez*
 • Querubins xics: Susana S / Maria Barber
 • Pre-Pacte xics: Elies Martínez / Maria Iborra
 • Pre-Pacte xiques: Lucia Piera / Emilio Roda / Ramiro
 • Pacte: Carlos Moncho / Ruth Garrigós / Adrià
 • Identitat 1 (A) xiques: Thara Colechà / Ana Mariner
 • Identitat 1 (B) xiques: Francesc Colechà / Erick Romeu*
 • Identitat 1 Xics: Xelo Ribes / Alan Estruch
 • Identitat 2 mixte: Juanlu Vistos / David Borja / Alberto Vistos*
 • Experiència 1 xics: David Ribera / Miguel Borrás
 • Experiència 1 xiques: Ricky Linares
 • Experiència 2 xiques: Ernesto Lavernia
 • Estil de Vida: Patri Artes / Aïda Ballester

Equip de cuina

 • Rosarito Castells
 • Carmen Beltran
 • Paqui Palacios
 • Toni Ferrer
 • Mª Jose Castells
 • Purin
 • Malen Ramirez

Visites*

 • Xelo Lapuebla - Rafa Alcañiz - Miquel Xiousi Alcañiz - Lucas Codina - Andres Lapuebla - Susana Meseguer - Judhit Lapuebla
2012-05-12 03:53

JA TENIM ELCARTELL DEL CAMPAMENT

                       

Ja tenim el Cartell del Campament d'estiu 2012, i com podeu vore aquest anys es més misteriós que mai. Segur que alguna que altra sorpresa ens depararà (serà TOP SECRET com diu) doncs si vols saber més sobre la nova aventura que começarà aquest estiu no dubtes en visitar-nos asiduament per conèixer totes les novetats, perque aquest anys segur que tot es un Misteri per resoldre.  

2011-12-20 19:49

LES INSTAL·LACIONS DEL CAMPAMAMENT

Fitxa tèncnica de les instal·lacions
Nom Centro de Aire Libre Las Minas
Adreça Carretera Rubielos de Mora-Mora de Rubielos, a 4,5 km.
Propietat Senderos. Actividades de la Naturaleza S. L. L’Horta, 11-6. 46900 Torrent (València).
Gestió Privada
Ús Compartit - A aprtir de 100 persones Exclusiu

Serveis

 

Servei d’urgència

Localitat

Distància (km)

Horari

Centre de Salut

Rubielos de Mora

4,5

Permanent

Hospital

Teruel

52

Permanent

Policia

Mora de Rubielos

12

Permanent

Guardia Civil

Rubielos de Mora

4,5

Permanent

Bombers

Mora de Rubielos

1,5

Permanent

Galeria fotográfica

Instal·lacions campament

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)

             

           
             

   

           

Galeria fotográfica

 

Instal·lacions campament

 

Videos

Videos Promocionals del campament

 

Enquesta

Valora el resultat del campament per a tu?

Excel·lent (18)
50%

Notable (3)
8%

Be (8)
22%

Suficient (1)
3%

Suspés (6)
17%

Total de vots: 36