VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

En Moviment: els rites juniros

En Moviment: els rites juniros

Rites Juniors

Són una acció simbòlica mitjançant la qual expressem idees i creences. A través dels ritus juniors s’intenta expressar un compromís que respon a la cridada de Déu Pare. El compromís és personal amb Déu, i també comunitari.

Aquesta cridada és constant en el cristià des del seu Baptisme. Els cristians anem responent en funció del nostre creixement i maduració en Crist, cosa que en Juniors s’expressa a través d’una sèrie de ritus.

Cada ritus té el seu moment dins del Projecte Educatiu, podent adaptar-se a la realitat del Centre Juniors i als objectius de cada temps. Així, durant el curs juniors, els Centres realitzen les seues Eucaristies de Ritus Juniors, on imposen els ritus als membres del centre. Aquests són els Ritus Juniors.

Descàrrega: Com preparar el rites júniors

Presentació Rites als pares

RITUS DEL PACTE D'EQUIP

Signe: Entrega del Crismó

Significat: Déu crida als homes a ser fills seus, però no a títol individual, sinó com a poble. La presa de contacte del xiquet amb Juniors és una resposta davant eixa crida, davant la invitació a ser part activa de l’Església, poble de Déu. A través del Moviment, se li ofereix la possibilitat de seguir Jesús a partir de la seua trobada amb altres xiquets. La forma en què els xiquets poden simbolitzar davant tota la comunitat parroquial la seua resposta concreta a la invitació de Déu és la celebració del Pacte d’Equip. Per això, se li fa entrega del crismó com a símbol de pertinença a Juniors i recordatori d’eixe pacte que ha fet amb el seu equip i Jesús.

Descàrrega rite del pacte d'equip

Díptic Pacte

RITUS D'IMPOSICIO DE LA PANYOLETA

Signe: Imposició de la Panyoleta

Significat: Amb la segona etapa en Juniors, en Identitat, arriba el moment d’expressar la seua intenció d’identificar-se amb el Moviment i amb la parròquia concreta en què viu la seua fe. La panyoleta és símbol

 

d’aquesta pertinença a Juniors Moviment Diocesà i el fet que els membres d’altres parròquies també en porten ens dóna una doble referència. Per una banda, ens identifica amb ells com a poble de Déu, amb qui compartim la mateixa fe; i, d’altra banda, evidencia la diversitat d’estils i carismes sobre què es funda l’Església.

El xiquet exterioritzarà el compromís de formar part del Centre Juniors, a la seua comunitat i sentiment de pertinença a l’Església, a través de l’Imposició.

Descàrrega rite d'imposició de la panyoleta

Díptic Identitat

RITUS D'ENTREGA DE LA CREU

Signe: Entrega de la creu amb crismó

Significat: Durant el Temps d’Experiència el xiquet s’ha anat convertint en un adolescent. Inicia una nova etapa en la seua vida a molts nivells, igual que ho fa en Jun

iors.

Va descobrint i apreciant canvis en totes les dimensions de la seua persona, i va v

 

ivint en l’equip l’experiència del seu creixement personal i de grup.

Amb aquest ritus es vol subratllar que es va optant per Jesús en la seua vida. És el moment en què exterioritza una sèrie d’aspectes que van aflorant en la seua persona. A més, experimenta que va creixent poc a poc en el coneixement del seguiment de Jesús

Descàrrega rite entrega de la creu

Díptic Experiència

RITUS DE LA PROMESA

Signe: Entrega del Credo

Significat: El Temps d’Estil de Vida és el moment en què es convida l’adolescent se a viure segons l’estil de vida de Jesús. Ja s’ha produït una primera síntesi de fe en la infància i, de

sprés del Temps d’Experiència, inicia el Temps d’Estil de Vida amb el Ritus de la Promesa.Es pretén que l’adolescent es comprometa, fent una manifestació pública de la seua fe. En el Credo es troben tots els aspectes en què l’adolescent creu.El Ritus de la Promesa suposa un compromís a acceptar els valors de l’Evangeli que ha descobert i intentar viure-los a qualsevol lloc i en tot moment. A més, es compromet a continuar en proc és de creixement i maduració constant de la seua fe.

Descàrrega rite de la promesa

 

RITUS D'ENTREGA DE LA PARAULA

Signe: Entrega de la Paraula de Déu

Significat: Amb el Temps de Compromís comença el moment més important dins del camí formatiu del jove. És ara quan va a apropar-se a Jesucrist d’una manera més madura i, per tant, ja està capacitat per a conèixer-lo en profunditat.

En aquest ritus es fa entrega al jove de la Paraula de Déu, on es recull la Història de la Salvació, els ensenyaments i l’estil de vida de Jesús, a partir dels quals va a fonamentar el seu propi estil de vida. És molt important que aquest ritus es realitze juntament amb la comunitat parroquial, doncs serà aquesta qui aculla i encoratge els nous joves que en ella assumeixen el seu compromís de formació i servici.

Descàrrega rite entrega de la paraula

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)