VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

El Centre Júniors Sant Pere

El Centre Júniors Sant Pere

ORGANIGRAMA JUNIORS SANT PERE.

CAP DE CENTRE

 • Consell de Pastoral de la Parròquia
 • Assistencia Reunio de Vicaria
 • Coordinacio General del Centre

CONSILIARI

 • Guia Espiritual del Centre
 • Col·labora en el Pla de Formació
 • Redacta un pla de formació INTEGRAL per a tots els equips del Centre.

TRESORERIA i COMPTABILITAT

 • Loteries, cartrons pro Centre Nou
 • Tresoreria
 • Control i cobrament de Quotes
 • Cobrament activitats i excursions
 • Gestions econòmiques

SECRETARIA

 • Cens de xiquets i monitors
 • Actes (o es delega en algú)
 • Cartes i circulars
 • Distribució de xiquets per etapes

PLA DE ACCIÓ o GRUP LLAVOR

 • Redacta un pla d'acció d'activitats per a tots els equips del Centre
 • Preparació grans activitats de centre
 • Supervisa el pla d'acció

COMISSIÓ CAMPAMENTS

 • Busca de campaments per a estiu i mante el contacte amb el personal
 • Busca d'albergs per a Pascua
 • Dos arees recerca i intendència cuina

COMISSIÓ MATERIAL

 • Tres arees pappereria, ingenyeria, disfresses
 • Redacta inventari del material i disfresses i el seu manteniment en optimes condicions
 • Autoritza la compra del material
 • Compra el material comú i de grans activitats
 • Manteniment de tot el material de campaments

COMISSIÓ DE MANTENIMENT

 • Planifica la reforma del centre i la posta en marxa
 • Planifica el manteniment i neteja del centre

ANIMACIÓ LITURGICA

 • Redacta un cançoner apropiat per a cadatemps liturgic i la seua difusió
 • Organitza la distribució les parts de la misa
 • Organitza calendari de preparació de missa

COORDINADORS D'ETAPA

 • Coordinador del temps de PACTE
 • Coordinador del temps de IDENTITAT
 • Coordinador del temps de EXPERIENCIA
 • Coordinador del temps de ESTIL DE VIDA

EQUIPS DEL CENTRE

PACTE

Pre-Pacte
Pacte
Patri Artes
Carlos Moncho
Lucia Piera
Ruth Garrigós

Projecte educatiu: Llibre 1. Pacte

Quin és el sentit del temps de pacte

CRIDATS PER DÉU A FORMAR UN EQUIP
Es tracta d'un sol any o nivell, encara que al nostre centre fa temps adapta l’edat de PREPACTE com a un nivell introductori de catequesi cap al moviment junior mitjançant treballant diferents valors en la fe.És la primera trobada del xiquet amb Júniors M.D. El seu objectiu és que descobrisquen que són cridats per Déu a viure en comunitat. El sentit d'esta crida sorgix de les diferents aliances o pactes que Déu va fer amb el seu Poble, per seguir el seu camí. Per això és important la creació d'un grup cohesionat, ja que serà la base principal del seu ser Júniors, i en un futur es convertirà en referència de la seua vida personal.
Potenciarem les relacions, l’amistat, el coneixement dels membres del grup, el ser testimoni amb les seues famílies, en el seu entorn, i els mostrarem la nostra Identitat Júniors: Oració Junior, Llei Junior, Rite de pacte: el crismó, Lema…

IDENTITAT

Identitat I
Identitat II
Thara Colechà
Juanlu Vistós
Francesc Colechà
David Ribera
Angela Estruch

Projecte educatiu: Identitat I - Identitat II

Quin és el sentit d'identitat?

TU ERES EL MEU MILLOR AMIC
Perseguim descobrir Jesús com algú pròxim i que l'Església és un lloc on vivim en comunitat, amb Jesús i els germans. IDENTITAT I: Reforçarem la figura de grup que hem creat durant el temps anterior, però afegirem la idea de lloc on trobar Jesús junt amb els altres, i l'ampliarem al concepte de comunitat i Església, coneguent els diferents grups de la parròquia... per tant mostrarem als demés la nostra Identitat júniors: Rite d’imposició de la panyoleta, els seu significat i creació. IDENTITAT II: Participació de la creació d'un bon ambient que facilite la relació personal i la comunicació. No oblidem que el grup que es forma en estos dos anys serà fonamental per a la resta de la vida Júniors, treballar els Principis de Vida Juniors i de potenciar les relacions d’activitats de zona: Festival, Dia Juniors, convivències...

Experiència

Experiència I (A i B)
Experiència II
Susana Sanblas
Irene Pérez
Ana Soler
Ernesto Lavernia

Projecte educatiu: Experiencia I - Experiencia II

Quin és el sentit del temps de pacte

L'EXPERIÈNCIA DE CRÉIXER
Es pretén que l'adolescent descobrisca i aprecie els canvis que experimenta en totes les dimensions de la persona i siga capaç de compartir-les en grup. L'acollida i el diàleg dins d'ell permetran que s'assenta segur i comprés al grup. EXPERIÈNCIA I: La figura de Jesús ha de tindre present estos canvis, perquè el interés i motivació dels xavals estan condicionats pel seu estat emocional. Es convenient treballar en fer equip apreciant els canvis en totes les dimensions de la persona, discriminació i l’egoisme sexista, etc. Treballar el lema Junior, així com activitats entre altres centres: convivencies, acampades, activitats. EXPERIÈNCIA II: Este temps es essencial reforçar o mantindre la vinculació al grup i al moviment. Les circumstàncies pròpies d'este moment pot veure's debilitada, inclús desapareixer. Hi ha que viure el grup l’experiéncia de creixer. Treballar el rite de la creu, com activitats entre centres.

Estil de vida

Estil de Vida I i II
Estil de Vida III i IV

Rafa Alcañiz    Aída Ballester

Andrés Lapuebla        Milio Roda

Projecte educatiu: Estil I -Estil II -Estil III -Estil IV

Quin és el sentit d'identitat?

ESTIL DE VIDA: A L'ESTIL DE JESÚS
Este nou temps s'estructura en quatre nivells, en els que intentarem que el adolescent, després el seu recorregut pels anteriors temps, en els que ha assimilat una sèrie de continguts i els ha vivenciat, faça una primera opció de vida.
En esta busca d'un camí, nosaltres hem de mostrar-li la figura de Jesús com model, com una opció enfront de la vida. Es pretén que durant este temps que el adolescent aprenga a caminar amb els altres, exercite la seua llibertat per a amar i responsabilitat en el món, com a deixeble de Crist.
En aquesta etapa també denominada Formació de monitors, els adolescents i joves aprenen paulativament segons cada nivell, tot alló caracteristic del moviment junior, tant a nivell de centre, zona o diócesi. Planificació, estructuració, identitat, pedagogia, animació...

 

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)