VISQUEM PER MITJÀ D'ELL - 1 Jn 4-9

Documents Júniors

Documents Júniors

CAMPANYES

I Ara Escolta 10/11

I la ciutat s'ompli d'Alegria 09/10

Pensaven i sentiem el mateix 08/09

Tú el camí, la veritat i la vida 07/08

25 Sempre Units! 06/07

Campanya d'animació 06/07

Fent Família 05/06

En el teu Nom 04/05

CENSOS I DOCUMENTS

Cens Educadors

Cens Monitors

Cens Xiquets

Cens Col·laboradors

Cens (plantilla excel)

Balanç pressupostos (excel)

Comisions de treball Zona

Fitxa d'activitats

Fitxa memoria d'Activitats - Zona

Fitxa instalacions campaments

Fitxa Sanitaria

Fitxa d'inscripcions

Fitxa autoritzacions fotos

Autorització vehicles

Autorització per a activitats excepcionals

Fitxa assistencia Consell Vicaria

Fitxa assistencia Consell Zona

Guia assegurança juniors

Full d'incidencies (segur juniors)

Polissa segur (31/05/2010)

Inscripcio delegació S.Maure

Sol·licitut ajudes campaments juniors M.D

PROJECTE DE FAMÍLIES

Informació projecte de families

Proposta de reunió per a un inici de curs

Comunicació en família

Doctrina Social de l'Esglesia

Educació integral

Normes i límits

Oci de pantalla

Oci en família

RECURSOS

Quaresma Júniors

Dossier Inmaculada

 

El Consiliari en juniors m.d.

Acompanyament un camí de vida

Estatuts juniors m.d.

Llibre de Gestió de centres juniors

Triptic delegació S.Maure

Carta Sempre Units!

Projecte Educatiu Júnior

Complet

Llibre 1. Pacte

Llibre 2. Identitat I

Llibre 3. Identitat II

Llibre 4. Experiencia I

Llibre 5. Experiencia II

Llibre 6. Estil de Vida I

Llibre 7. Estil de Vida II

Llibre 8. Estil de Vida III

Llibre 9. Estil de Vida IV

Trets d'Identitat

RITES JUNIORS

Rite de pacte d'equip

Rite d'imposició de panyoletes

Rite entrega de la creu

Rite de la promesa

Rite entrega de la paraula

Rites Resumen

ALTRES

Butlletí del Projecte a Togo

Cartes de 3 joves de Togo

Joc de centre:Togo

Joc d'etapa: Togo

ZONA LA RIBERA

Activitat JSP - Convivencia Estil 09/10 - Dinamiques Grupals

Convivencia Experiència 09/10

Convivencia Estil de Vida 09/10

Lloc de cerca

Contacte

Pl. Sant Pere, 6
46410 Sueca (València)